Pondělí 8. srpna 2022, svátek má Soběslav
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 8. srpna 2022 Soběslav

Soud s Gorbačovem

24. 04. 2018 15:30:31
Tvrdit, že hospodářství SSSR bylo odsouzeno k nezdaru, znamená tvrdit, že ČLR k neúspěchu odsouzena nebyla. Když se ČLR z daleko horší pozice dokázala rozvíjet a postupovat vpřed, proč by to tedy nemohl dokázat i SSSR?!

Chtěl bych se vyjádřit ve věci soudního stíhání Gorbačova. O tomto tématu se vedou velké diskuse. Zaslouží-li či nezaslouží-li si být stíhán. Pokud jde o mne, pak mám za to, že Gorbačov musí být rozhodně souzen. Společenská organizaceOdborový svaz občanů Ruska, jejímž jsem členem, se pokoušela iniciovat soudní stíhání Gorbačova. Žádali jsme u soudu o znovuotevření soudního stíhání, které již kdysi zahájeno vyšetřovatelem zvlášť závažných případů Viktorem Iljuchinem na podzim roku 1991. Toto stíhání však bylo vedeno pouze tři dny, načež bylo na příkaz samotného Gorbačova zastaveno.

My jsme postupně prošli všemi instancemi ruských soudů, které odmítly zahájit trestní stíhání. Dnes se naši kolegové ze Státní dumy, poslanec Jevgenij Fjodorov se svými kolegy, pokoušejí zahájit toto stíhání na základě jiného odůvodnění. Já jim velice přeji úspěch. To je velice důležitý okamžik. Pokusím se to nyní vysvětlit. První, co musíme zjistit, je odpověď na otázku, zda je vůbec Gorbačov vinen rozpadem SSSR, protože velice často můžeme slyšet názor, že se Sovětský svaz rozpadl z ekonomických důvodů, kvůli neefektivnosti svého hospodářství. A další a další výmysly a klišé. Zkusme tedy tuto situaci analyzovat. Podívejme se okolo. Silné čínské hospodářství, které mohutní, zrychluje se, roste a vůbec nehodlá upadat do žádné krize. Přitom čínské hospodářství a hospodářství SSSR byly v době Přestavby v úplně jiných váhových kategoriích, než je tomu dnes pokud jde o hospodářství Čínské lidové republiky a Ruské federace. SSSR byl více rozvinutý a to jak z ekonomického, tak i z průmyslového hlediska. A dnes vidíme, že Čína, která byla v daleko horší situaci, se rozvíjí a aktivně roste. Takže tvrdit, že hospodářství SSSR bylo odsouzeno k nezdaru, znamená tvrdit, že Čína k neúspěchu odsouzena nebyla. Když se Čína z daleko horší pozice dokázala rozvíjet a postupovat vpřed, proč by to tedy nemohlo dokázat i sovětské hospodářství?! Tato tvrzení o nevyhnutelnosti zhroucení SSSR jsou zcela mylná. Další otázka. Pokud bylo možné rozvíjet hospodářství SSSR, provádět změny tak, aby bylo uchováno všechno, čeho již bylo dosaženo a dokázat i něco nového, tak z jakého důvodu to vedení SSSR neučinilo?! A právě zde se dostáváme na rozcestí, které pro nás v podstatě nemá zásadní význam. Zničil Gorbačov SSSR, protože to byl omezenec, nebo proto, že byl americkým agentem?! Rozdíl zde je, ale pro nás není podstatný. My prostě musíme pochopit a uvědomit si, že to byl Gorbačov, kdo zničil Sovětský svaz. Buď z nějakých svých vnitřních pohnutek, nebo to udělal pro peníze? Myslím, že sotva, vždyť generální tajemník KSSS, je v jistém smyslu car. A když car za peníze zničí svou vlastní zem, vypadá to poněkud neobvykle. Avšak existují jisté historické skutečnosti, jež umožňují i takový výklad. Existuje nikým nevyvrácený fakt, o němž hovořil Krjučkov

že po návštěvě Michaila Gorbačova, mimochodem tehdy již prezidenta Sovětského svazu, v Jižní Koreji, bylo u něho v sejfu objeveno 100 tisíc dolarů, které mu předal jihokorejský prezident Ro Te-u. Když byl Gorbačov dotázán, odkud tyto peníze vzal, tvářil se, že je prostě zapomněl odevzdat do stranické pokladny. Těch 100 tisíc dolarů je historickým faktem. Ale my s vámi chápeme, že 100 tisíc dolarů a zničení supervelmoci jsou dvě zcela neporovnatelné veličiny. A proto je pravděpodobnější, že ne pro peníze. Proč tedy? Protože byl kdysi kýmsi naverbovaný? To nevíme. Avšak to, co víme naprosto přesně je fakt, že Alexandr Jakovlev – spolupracovník a blízký přítel Gorbačova, takzvaný ideolog přestavby, o tom rovněž ředitel KGB Krjučkov hovořil, byl naverbovaný kanadskou, v závorce americkou rozvědkou, když byl v Kanadě velvyslancem. To vše je známo. A podívejte se na činovníky dnešní Ukrajiny. Agent vedle agenta zahraniční rozvědky. O tom v podstatě hovoří Janukovič již úplně otevřeně. A když to může být dnes, proč to nemohlo být i za Gorbačova?! Tím spíše, že kroky vedení Gorbačova a jeho nejbližších spolupracovníků je možné hloupostí nazvat jen velice stěží. To je čistá zrada! Vzpomeňme Eduarda Ševarnadzeho, který společně s Gorbačovem odevzdal USA veliký kus šelfu Ruska, kde dnes Američané provozují rybolov. Dříve to byla sovětská zóna rybolovu. A proč to učinil? Aby se zalíbil Spojeným státům? Nu, pak se zeptejme sami sebe: copak jsou snad naše vztahy nyní přátelské?! Ty vztahy se snad od roku 1985 velice vylepšily? Podívejte: Studená válka začíná v nové variantě. A proč? Poslali jsme snad naše rakety na Kubu?! Obklopili jsme USA řetězcem nepřátelských států?! Zajímá se naše velvyslanectví podvratnou činností na území USA?! Nikoli, nic z toho se neděje. My však pozorujeme situaci zcela opačnou: To nás obklopují svými americkými základnami. To u našich hranic staví protiraketovou obranu, aby mohli sestřelovat naše balistické rakety. To Američané zaplatili a zorganizovali chaos a státní převrat na Ukrajině, bezprostředně u našich hranic. To oni se pokusili nás dostat z Černého moře a vyhnat nás z naší námořní základny na Krymu. To je snad přátelské jednání?! Takže mluvit o tom, že ústupky ze strany Gorbačova a jeho skupiny vůči USA byly podmíněny asi naivitou Gorbačovovy kamarily. Něco jako: my jim trochu ustoupíme a staneme se přáteli. To je úplná hloupost. Tak tomu prostě nemohlo být! A protoGORBAČOV ZNIČIL SOVĚTSKÝ SVAZ ZCELA VĚDOMĚ!Jeho motivace je však neznámá. Na tu se musíme zeptat přímo jeho. A pro tento účel by třetí řízení bylo velice, velice důležité. Aby se vyšetřovatelé Michaila Sergejeviče z očí do očí mohli zeptat: „Pročpak jste to příteli všechno učinil?!“ „PROČ JSTE ROZPUSTIL VARŠAVSKOU SMLOUVU BEZ JAKÉKOLIV PÍSEMNÉ RECIPROCITY ZE STRANY NATO?! Vždyť mu říkali, co to děláte?! Proč rozpouštíte Varšavskou smlouvu?! AŤ NATO PROHLÁSÍ, ŽE SE TAKÉ ROZPUSTÍ! Bylo přece možné uzavřít dohodu o vzájemném rozpuštění dvou nepřátelských vojenských bloků v Evropě. Překrásný důvod k odzbrojení a všichni by byli spokojení. My jsme Varšavskou smlouvu rozpustili a NATO?! To nejenže se nerozpustilo, ale ani nedalo žádné záruky kromě těch ústních. Což teď Gorbačova jakoby velice mrzí. A co se událo? Teď vidíme, že NATO pohltilo celou Varšavskou smlouvu a ještě část SSSR. Takže cílem NATO je v podstatě přibrat jako nezávislý stát do členství NATO Tvěrskou, Rjazaňskou a Moskevskou oblast. Aby u nich byly malinké armády po dvaceti lidech a mohly být rovnoprávnými členy NATO stejně jako všech zbylých 86 subjektů Ruské federace. Všechny nás hodlají rozdrobit a dále ničit. Takže otázka, proč Gorbačov udělal to, co udělal, je otázka užitečná, zajímavá a důležitá. Ale zda to udělal pro peníze nebo kvůli tomu, že ho kdysi naverbovali, že na něho něco vyhrabali. Anebo to učinil proto, že mu někdo vsugeroval, že SSSR nejde správným směrem a Západ je tou správnou cestou. A vývoj lidstva musí jít pouze podle západní šablony...Nevím, proč to udělal. Jedno však vím: Abychom mohli vychovávat naše další generace, generace našich dětí v patriotismu a vlastenectví, musíme přesně analyzovat tuto ZRADU GORBAČOVA! V učebnicích dějepisu musí být napsáno: Drahé děti, k moci přišel zrádce Gorbačov společně s plejádou stejných zrádců, kteří byli částečně naverbováni zahraničními rozvědkami. Bezpečnostní výbor SSSR nezvládl svoji práci. Ano, je to smutné. A TATO SKUPINA ZRÁDCŮ ZNIČILA VELIKOU ZEMI! Proč to udělali? Každý z nějakého svého důvodu. To není důležité. Důležité je, že jakékoli jednání v tomto směru: zpronevěření se zájmům své země bez jakékoliv náhrady, zničení bezpečnostní rovnováhy, pokusy silou zničit režimy přátelské naší zemi, to vše je zpronevěření se našim zájmům. My musíme chápat, že díky tomu, že Gorbačov pomáhal svrhnout Ceausescu, dnes ruští lidé v Podněstří pociťují nátlak ze strany Rumunska. Protože napřed svrhli Ceausescu, potom vytvořili proamerické Rumunsko, a teď se snaží pohltit Moldavsko společně s velkou Rusů a Gaugazů, kteří o to nestojí. Musíme chápat, že kvůli Gorbačovově přestavbě dnes my, sto let po začátku První světové války, znovu začínáme bojovat o vliv v ruském městě Kyjevě. Uplynulo 100 let a my se nyní snažíme obnovit naší zónu vlivu, vždyť to naše tanky byly v Berlíně. Naše zóna vlivu se rozprostírala až do středu Evropy. CO DOSTAL SOVĚTSKÝ SVAZ ZA TO, ŽE GORBAČOV PŘEDAL VŠECHNY VÝCHODOEVROPSKÉ ZEMĚ ZÁPADU?! NIC SSSR STÁHNUL VOJSKA Z NDR, bleskurychle společně s Jelcinem. Bez náhrady vojákům, bez náhrady důstojníkům, bez zajištění jejich ubytování, ty vojáky stahovali do volných polí. Proč takový útěk, kam ten spěch?! Za to právo nacházet se ve středu Evropy, jsme zaplatili vlastní KRVÍ. Z jedné strany my, z druhé strany Američané. My jsme odešli. Díky těmto dvěma vůdcům – Gorbačovovi a Jelcinovi, jsme s hanbou odešli. Američané snad odešli? Nikoli, ti tam stále jsou... Proč jsme stáhli svá vojska bez projednání otázky stažení amerických vojsk z území Německa?! Proč nebyla projednána otázka, aby NSR bylo zemí bez účasti v jakýchkoli blocích a s neutrálním statusem?! A pouze na základě takovéto dohody, bychom následně stáhli svá vojska a souhlasili se sjednocením Němců. Proč k tomu nedošlo?! Protože to byla ZRADA, drazí moji přátelé. PROTO

GORBAČOVA NAZÝVÁM TÍM NEJVĚTŠÍM NĚMCEM VŠECH ČASŮ. A já bych ještě doplnil, že je rovněž i tím největším Angličanem. Proto své osmdesátiny slaví v Londýně a nikoli v Berlíně. Je to vůbec Rus? Nikoli, Gorbačov Rus není. Je to Němec, Angličan a možná i částečně Američan. Proto vyzývám k právnímu vyhodnocení jeho činnosti. Je to skutečně velice důležité, aby naše děti, naši vnuci chápali, kdo je náš velký státník a kdo zrádce. Kdo si nezaslouží být pochován v ruské zemi!!!

O autorovi:

Starikov, Nikolaj Viktorovič (nar. 1970) je ruský politický a společenský aktivista, novinář, spisovatel (autor tematických knih o nové a nedávné minulosti, kterými vzbudil rozruch v rámci vědecké obce).

Jeho knihy jsou mixem geopolitiky, ekonomie, historie Ruska i různých jiných zemí. Sám autor svoje díla žánrově označuje za „historicko-politické detektivky“. Starikov často ve svých dílech oponuje Viktorovi Suvorovovi a svoje příběhy staví na vzpomínkách účastníků a očitými svědky popisovaných případů. Jeho knihy sa zaměřují zejména na současný stav věcí v politice a ekonomice a jsou založené především na článcích publikovaných v hromadných sdělovacích prostředcích a rovněž zdrojově vychází z internetových pramenů. Z toho důvodu může každý čtenář autorovy zdroje verifikovat a utvářet si své vlastní závěry. Starikov je zakladatelem a ideologickým vůdcem veřejné organizaceSvaz ruských občanů. Společne s Igorem Ašmanovem, zakladatelem IT firmy Ashmanov a partneři založili politickou stranu Nové velké Rusko, kterou však ruské ministerstvo spravedlnosti zamítlo zapsat s odůvodněním, že navrhovaná verze názvu byla velmi podobná s názvy již zapsanými v registru politických stran. Na druhý pokus 10. dubna 2013 ministerstvo spravedlnosti zaregistrovalo politickou stranu Starikova a Ašmanova s jiným názvem - Velká vlastenecká strana. Starikov opakovaně už po několik let působí jako lektor v SPBGPU, MFTI, UrGEU a dalších institucích. Je obchodným ředitelem televizní stanice Prvý kanál - St Petersburg.

Autor: Lukáš Sluka | úterý 24.4.2018 15:30 | karma článku: 9.74 | přečteno: 513x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Politika

Andrea Kostlánová

Jak Putin používáním žoldnéřů pošlapává ruskou ústavu

Na základě článku 359 trestního zákoníku RF, který vstoupil v platnost 1996, je žoldnéřství nezákonné a protiústavní. Toto ustanovení odvozuje svoji legitimitu z čl. 13 odst. 5 Ústavy.

8.8.2022 v 13:30 | Karma článku: 10.86 | Přečteno: 156 | Diskuse

Radek Šebesta

Šídlo v pytli aneb plyn

A z návštěvy prostého soukromníka Gerharda Schrödera jako šídlo z pytle nakonec vylezlo to podstatné - Nord Stream 2

8.8.2022 v 10:01 | Karma článku: 15.87 | Přečteno: 290 | Diskuse

Josef Prouza

Ruty šuty Ukrajina, Donbas aneb myšlenky Davidů a Goliášů s písní na rtech

Zapomenutá „sovětská“ parodie na „buržoazně zahnívající“ trampskou pecku Ruty šuty Arizona, Texas, kterou jsme zpívali u táboráků už před desítkami let – mi něco připomněla. Jak se myšlení Davidů a Goliášů liší.

8.8.2022 v 9:09 | Karma článku: 18.72 | Přečteno: 368 | Diskuse

Jan Bartoň

Nejen klima aneb o politice nadřazenosti

Lidstvo dnes již údajně ovlivňuje klima na Zemi. Je to dáno politikou nadřazenosti, kterou lidstvo už v historii mnohokrát vyzkoušelo s tragickými následky.

8.8.2022 v 8:00 | Karma článku: 22.52 | Přečteno: 397 | Diskuse

Tomáš Flaška

Kam až může klesnout bývalý špičkový novinář díky svaté víře v ANO?

Martin Komárek býval opravdu dobrým novinářem MF Dnes. Tuto kariéru zaměnil za politiku. V řadách ANO vstoupil do parlamentu, a ani si neuvědomuje, že byl v podstatě použit jako onen pověstný užitečný idiot.

8.8.2022 v 5:44 | Karma článku: 29.89 | Přečteno: 714 | Diskuse
Počet článků 67 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 758

Vietnamista-politolog, marxista-leninista, člen KSČM a Svazu mladých komunistů Československa, punk rock, ska, bolševický rap (Pablo Hasél, vážná hudba (Mozart, Vivaldi, Smetana, Dvořák, latinsko američtí bolševičtí folkoví zpěváci (Víctor Jara, Silvio Rodriguez, Ali Primera, Mercedes Sosa)

Najdete na iDNES.cz